Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Peters over het voortbestaan van de Kindertelefoon

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Peters over het voortbestaan van de Kindertelefoon

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het voortbestaan van de Kindertelefoon

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
Naar boven