Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over de eerder ontvangen antwoorden op vragen aangaande wachtlijsten in de transgenderzorg.

Download Download

Ondertekenaars