Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over promotiefraude aan de Tilburg University

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van het lid Jasper van Dijk over promotiefraude aan de Tilburg University

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Promotiefraude aan de Tilburg University

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid