Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de protesten tegen het verplicht in moeten vullen en aan moeten leveren van routine outcome measure (Rom) gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Download Download

Ondertekenaars