Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Asante inzake hogescholen en universiteiten die onrechtmatige studiekosten in rekening brengen bij studenten.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Hogescholen en universiteiten die extra eigen bijdragen vragen van studenten bovenop het collegegeld

Indiener A.A. Asante, Tweede Kamerlid