Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand'

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid