Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat pleegkinderen na hun 18e verjaardag vaak in de knel komen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat pleegkinderen na hun 18e verjaardag vaak in de knel komen

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat pleegkinderen na hun 18e verjaardag vaak in de knel komen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid