Mondelinge vragen

Het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp'ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen (Twitter, 1 november 2016)

Download Download

Indieners