Schriftelijke vragen : Het bericht dat TU Eindhoven zich nu ook genoodzaakt voelt om voor vier studies een numerus fixus in te stellen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rog en Amhaouch over het bericht dat TU Eindhoven zich nu ook genoodzaakt voelt om voor vier studies een numerus fixus in te stellen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap