Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Voortman over het bericht dat asielzoekers een onvoldoende geven aan de inburgeringscursussen die worden aangeboden en dat gemeenten ontevreden zijn dat zij niet meer verantwoordelijk zijn voor inburgering

Download Download

Ondertekenaars