Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Bosman over de aangekondigde sluiting van de Windward Island Bank (WIB) op Saba

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief van het Bestuurscollege van Saba over de sluiting van de WIB op Saba
Bijlage
Antwoord op de brief van het Bestuurscollege van Saba

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.