Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Keijzer over het bericht “Inburgeren vrijblijvend”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Keijzer over het bericht “Inburgeren vrijblijvend”

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht "Inburgeren vrijblijvend"

Indiener M.C.G. Keijzer, Tweede Kamerlid
Naar boven