Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Keijzer over het bericht “Inburgeren vrijblijvend”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Keijzer over het bericht “Inburgeren vrijblijvend”

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht "Inburgeren vrijblijvend"

Indiener M.C.G. Keijzer, Tweede Kamerlid
Naar boven