Mondelinge vragen

Het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het leenstelsel ertoe leidt dat vooral jongeren uit lagere sociale milieus nu boven-proportioneel afzien van studies in het HO (Scienceguide.nl, 18 april 2016)

Download Download

Indieners