Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jadnanansing en Marcouch over discriminatie bij het zoeken van stageplaatsen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Discriminatie bij het zoeken van stageplaatsen

Indiener T.M. Jadnanansing, Tweede Kamerlid