Schriftelijke vragen

Het bericht dat de pabo “steeds witter wordt”

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-03-2016
Antwoord op vragen van het lid Kuzu inzake het bericht dat de pabo "steeds witter wordt"