Mondelinge vragen

Het lid Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over het bericht ‘Toets van 8 miljoen’ (Didactiefonline.nl)

Download Download

Indieners