Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van de leden Tanamal en Asante inzake het aanbod van psychische hulp voor studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Asante en Tanamal over het aanbod van psychische hulp voor studenten

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het aanbod van psychische hulp voor studenten

Indiener A.A. Asante, Tweede Kamerlid