Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ronnes, Rog en Van Helvert over de huisvesting van studenten in hotels

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ronnes, Rog en Van Helvert over de huisvesting van studenten in hotels

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Schriftelijke vragen

De huisvesting van studenten in hotels

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid