Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over het niet melden van een calamiteit en het mogelijk betalen van zwijggeld aan nabestaande(n) door het Tergooi Ziekenhuis

Download Download

Ondertekenaars