Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Mohandis over "misleidende informatie van opleidingen over de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kerstens en Mohandis over "misleidende informatie van opleidingen over de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden"

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Misleidende informatie van opleidingen over de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid