Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over dure kaartjes voor concerten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Mede namens
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over dure kaartjes voor concerten

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Dure kaartjes voor concerten

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid