Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt c.s. over het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Presentatie_MH17_Nederlands
Bijlage
Feitenonderzoek dhr. Maat
Bijlage
Feitenonderzoek professor Maat I