Schriftelijke vragen : Het bericht 'Grote steden kiezen massaal voor kolenstroom'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  • Indiener
    L. van Tongeren, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het bericht ‘Grote steden kiezen massaal voor kolenstroom’

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Tongeren over het bericht 'Grote steden kiezen massaal voor kolenstroom'

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken