Schriftelijke vragen : De vergunning verleend aan Urenco voor de export van 1000 ton verarmd uranium naar Rusland

Download

Indieners

 • Gericht aan
  M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
 • Gericht aan
  E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Gericht aan
  A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
 • Indiener
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W. Hachchi, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Hachchi en Van Veldhoven over een aan Urenco verleende vergunning voor de levering van verarmd uranium aan Rusland

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu