Schriftelijke vragen

De BTW-plicht van gemeenten bij ambtelijke fusies

Download Download

Indieners