Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kerstens, Vermeij en Mei Li Vos over universiteiten en hogescholen die de Wet werk en zekerheid ontduiken met knutselcontracten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kerstens, Vermeij en Mei Li Vos over "Universiteiten en hogescholen die de Wet werk en zekerheid ontduiken met knutselcontracten

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Universiteiten en hogescholen die de Wet werk en zekerheid ontduiken met knutselcontracten

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid