Schriftelijke vragen : De wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Download

Indieners

  • Gericht aan
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Albert de Vries over de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid