Schriftelijke vragen : De opening van een nevenvestiging van de RUG in China

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de opening van een nevenvestiging van de RUG in China

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap