Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wolbert en Oosenbrug over de registratie van levenloos geboren kinderen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-11-2015
Uitstel beantwoording vragen van de leden Wolbert en Oosenbrug over de registratie van levenloos geboren kinderen

14-10-2015
De registratie van levenloos geboren kinderen