Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wolbert en Oosenbrug over de registratie van levenloos geboren kinderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wolbert en Oosenbrug over de registratie van levenloos geboren kinderen

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De registratie van levenloos geboren kinderen

Indiener A.G. Wolbert, Tweede Kamerlid