Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Smaling over het bericht «Weer hoge bijensterfte in Nederland»

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Weer hoge bijensterfte in Nederland’

Indiener E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid