Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht ‘dat het budget voor 2015 bij een deel van de instellingen jeugdzorg al op is’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘dat het budget voor 2015 bij een deel van de instellingen jeugdzorg al op is’.

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid