Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’ (Herdruk)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-06-2015
Het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’