Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’ (Herdruk)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’

Indiener E. Dijkgraaf, Tweede Kamerlid