Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ypma en Rebel over verwaarloosde kinderen op school

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Verwaarloosde kinderen op school

Indiener L. Ypma, Tweede Kamerlid