Mondelinge vragen

Het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over het bericht ‘De hulp stokt in de 'logistieke nachtmerrie' van Nepal’ (Trouw, 28 april 2015)

Download Download

Indieners