Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krol over de beantwoording van eerdere vragen over het bericht “Luchtalarmsirenes gaan verdwijnen”, en het bericht “7 redenen waarom NL-alert de sirenes niet kan vervangen”

Download Download

Ondertekenaars