Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het leden Fritsma en Beertema over over de kosten van asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Beertema over de kosten van asielzoekers

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De kosten van asielzoekers

Indiener S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid