Mondelinge vragen

Het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Kabinet prikkelt langer werken én straft het af’ (AD, 13 april 2015)

Download Download

Indieners