Mondelinge vragen

Het lid Geurts (CDA) aan de minister van Economische Zaken, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over het bericht ‘Te veel grote grazers Oostvaardersplassen’ (Telegraaf.nl, 2 maart 2015)

Download Download

Indieners