Mondelinge vragen

Het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Pensioen in één klap 10 procent omlaag’ (AD, 21 februari 2015)

Download Download

Indieners