Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht ‘Inburgeringsplicht niet meer na vijf jaar en de conclusie van de advocaat generaal in zaak C-579/13, Europees Hof van Justitie’

Download Download

Ondertekenaars