Mondelinge vragen

Het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onbeantwoorde schriftelijke vragen over de klantenwerving van zorgverzekeraars (vraagnummer 2014Z22601)

Download Download

Indieners