Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid