Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat de brandweer in Breskens veel te laat kwam

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kooiman over het bericht dat de brandweer in Breskens veel te laat kwam

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de brandweer in Breskens veel te laat kwam

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid