Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Geurts inzake het vergoeden van telers bij plantenziekten naar aanleiding van het bericht ‘Onderzoek bruinrot rozen uitgebreid’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het vergoeden van telers bij plantenziekten

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid