Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over EU-Turkije top

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken
  • Mede namens
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De EU-Turkije top

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid