Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Smaling over fraude met emissiesoftware door Volkswagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  • Mede namens
    M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Fraude met emissiesoftware door Volkswagen

Indiener E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid
Naar boven