Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mohandis over de buitensporige declaraties van bestuurders van de hogeschool Windesheim

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De buitensporige declaraties van bestuurders van de hogeschool Windesheim

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid