Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de identificatie van de slachtoffers van de MH17

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief inzake feitenonderzoek dhr. Maat