Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Beertema over de kosten van asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het leden Fritsma en Beertema over over de kosten van asielzoekers

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De kosten van asielzoekers

Indiener S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid